Norsk English
 
Sørlandets Utvandrersenter
Viking lodge 30 år

Historisk tilbakeblikk ved 30 års jubileet til Viking Lodge den 8.3.2014 på Utsikten Hotell.

Når jeg står her og ser utover så blir jeg mektig imponert. Bevare meg vel for ei strålende og ungdommelig forsamling som fyller salen her i kveld, når  vi skal feira 30 års jubileum for Viking lodge.
Når vi skal passere en slik milepel  så er det naturlig å foreta et tilbakeblikk for å se hva som har skjedd opp gjennom årene og om de målsettingene, som lodgen har satt seg, er oppfylt. For helt siden starten har Viking Lodge hatt en formålsparagraf, som lyder slik:       

                                               Viking Lodges formål:

Å vedlikeholde landsdelens sterke bånd med det norske Amerika.
 Å tilby landsdelens befolkning en mulighet til å bli bedre kjent med Amerika, spesielt det norske Amerika.

Dette er jo ikke noe småtteri til målsetting.

Har så lodgen vår greidd å oppfylla denne målsettingen?

Det er faktisk mange gode grunner til å svare ja på det spørsmålet. Jeg skal bare nevne 4 her. 

For det første:  Viking Lodge var en viktig pådriver, sammen med Kvinesdal kommune , for å starte opp den første Utvandrerfestivalen i1989. Og i 25 år har medlemmene i Lodgen vert den sterkeste drivkrafta for å holde liv i festivalen. Arrangement som rekefesten på Feda, Bygdedagen i sentrum og Utvandrerfesten i Idrettshallen har vert og er fremdeles populære innslag som er kjent langt utenfor Kvinesdals grenser. På festivalen i 1996 hadde vi ei opptelling som viste at vi hadde besøk fra 46 forskjellige lodger i USA.

For det andre: I 1997 tok medlemmer i Viking Lodge initiativ til å få reist et utvandrermonument i Kvinesdal. En pådriver for å få dette til var Arthur Svennevik. Fødd og oppvokst i USA. Men bodde nå i Grimstad og var medlem i Viking Lodge. Han var den selvskrevne lederen av monument komiteen, som skulle gjennomføre dette prosjektet.
Men den 7.desember 1999 omkom Arthur i en tragisk bilulykke på E18.
For monument komiteen var dette en dobbel tragedie.
For nå så det ut til at arbeidet med monumentet skulle stoppe helt opp.
 Det var da den nokså reduserte komiteen fattet et veldig viktig vedtak.
 I stedet for å være et utvandrermonument for Kvinesdal, bestemte komiteen at det skulle reises et monument over utvandringen fra hele Sørlandet.

Komiteen ble nå utvidet med folk fra begge Agderfylkene.
Og med vår toastmaster her i kveld Harald Thygesen fra Arendal som ny komiteleder og kjente personer som Bjøro Håland fra Kristiansand med på laget fikk komiteen en helt annen tyngde.
På bygdedagen under festivalen i 2002 ble Utvandrermonumentet for Sørlandet avduket på torvet i Liknes, i strålende sol. Med den amerikanske ambassadøren, John Doyle Ong og Norges ambassadør til USA, Knut Wollebæk som æresgjester,
sammen med fylkesordførerne i begge Agderfylkene og samtlige 30 ordførere eller varaordførere på Agder til stede. 
Monumentet vil i generasjoner bli stående som en bauta over utvandringa og det gode samarbeidet mellom det norske Amerika og Sørlandet.

For det tredje: I 1996 testamenterte Judith Østebø huset sitt til Kvinesdal kommune, med ønske om at det skulle etableres et utvandrermuseum i huset.  Judith var datter til Anna Mydland, som dreiv forretning i Liknes i nesten et par menneskealdre. Judith reiste til Amerika i 1931 og bodde der resten av livet. Men hun var i Kvinesdal og deltok på Utvandrerfestivalen hvert år så lenge hun levde.  Men det er jo ikke så enkelt for en kommune å bygge opp og drive et museum. Så huset blei stående tomt noen år.
Men i 2003, da utvandrermonumentet sto trygt plassert på torvet i Liknes, da bestemte Viking Lodge at noe måtte gjøres. De søkte kommunen om å få disponere huset for å bygge opp og drive et utvandrermuseum her.
Kommunen sa ja. Og arbeidet med museet kunne starte. Under utvandrerfestivalen i 2005 ble Lister Utvandrermuseum åpnet med pomp og prakt. Selve huset er bygget om en del innvendig og utvidet med ca. 50 m2. Det er så langt samlet inn ca. 900 gjenstander, som er registrert, fotografert og utstilt i museet. I tillegg er det samlet inn en del brev og bilder.
Alt arbeid med ombygging av huset, innsamling og registrering av gjenstander, oppbygging av utstillinger, og ikke minst omvising når museet er åpent,

 er utført på dugnad av medlemmene i Viking Lodge. Så langt er det utført ca. 3000 dugnadstimer.  

For det fjerde: SoN i Norge arrangerer en kongress hvert andre år med opp imot 100 delegater og gjester fra store av landet til stede. Kongressen varer i ca. 3 dager.
 To ganger har Viking Lodge vert vertskap for kongressen. Første gang i 1992 i Lyngdal og andre gang her på Utsikten i 2010. Begge gangene fikk Viking Lodge utrolig positive tilbakemeldinger fra delegatene. Spesielt på Utsikten, som jeg husker best. Mange av delegatene sa at dette hadde vert den beste kongressen de noen gang hadde vert med på. Men nå skal det selvfølgelig noe til å slå 3 dager på Utsikten Hotell i juni måned i strålende sol.

 Så kan en jo til slutt spørre seg hva denne innsatsen har betydd for Kvinesdal og Sørlandet? Det har i hvert fall betydd at den hundre og femtiårige historien om utvandringen til USA, som var i ferd med å  gå i glemmeboka for folk flest, nå er kommet mere fram i lyset igjen.
Både norske og utenlandske turister besøker museet når de er i området. Turist busser som besøker Utsikten Hotell kommer innom. Og vi har mange skoleklasser på besøk.

Men det betyr også at Kvinesdals fotograf og filmskaper gjennom 53 år,  Lars Emanuel, Om 14 dager inviterer til filmkveld på kulturhuset med høydepunkter fra 25 år med utvandrerfestival. Han nevnte for meg at han hadde nærmere 150 timer med filmopptak fra festivalene. Så han kunne jo ikke få vist alt. Og det er jo naturlig. Ja for det skal jo være matpause også.

Og sist men ikke minst har denne innsatsen betydd at Kvinesdal kommune er den eneste av samtlige 430 kommuner her i landet, som har både en årlig utvandrerfestival, et utvandrermonument og et utvandrermuseum.
Da er det vel ikke så rart at folk fra andre kanter av landet snakker om amerikakommunen eller utvandrerkommunen når Kvinesdal blir nevnt.  

Takk for oppmerksomheten og gratulerer med 30 årsdagen  !!!

Jeg ber om at vi reiser oss  og skåler for Viking Lodge.

 

Toralf Haugland

risperdal open risperdal
amlodipine eureka amlodipine valsartan amlodipine 5
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin 500 mg amoxicillin
cialis free sample coupons new prescription coupon prescription coupon
duphaston tablete kako se piju duphaston tablete duphaston tablete
cialis coupon cialis 20mg cialis walgreen coupon
vermox vermox spc vermox cena
vermox sirup tymejczyk.com vermox prodej
cialis prescription coupon free cialis samples coupon cialis manufacturer coupon 2016
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg amoxicillin 1000 mg
amoxicillin dermani haqqinda alexebeauty.com amoxicillin-rnp
duphaston 10 mg duphaston 10 mg duphaston 10 mg
voltaren nedir karensmith.us voltaren patch
abortion pill questions albayraq-uae.com abortion pill recovery
the cost of an abortion kaleidomusiek.co.za abortion experiences
low dose naproxen half life of naltrexone how to make low dose naltrexone
naltrexone medication link vivitrol shot information
naltrexone cancer naltrexone for alcoholism mechanism of action of naltrexone
naltrexane site naltrxon
what is naltrexone hydrochloride used for naltrexone alternatives naltrexone withdrawal symptoms
naltrexone injection price blog.aids2014.org vivitrol shot side effects
vivitrol for alcoholism naltrexone reviews naltrexone alcohol interaction
- Sist oppdatert: 26.06.2017 Aeston