Norsk English
 

 

I 1989 arrangerte Viking Lodge, i samarbeid med Kvinesdal kommune, den første Utvandrerfestivalen. Festivalen har siden da vert arrangert hvert år. 

 Last ned vår fine video fra Utvandrer-festivalen.

  

 I 1997 tok lederen av hovedkomiteen for Utvandrerfestivalen Magda Dugan, sammen med Arthur Svennevik, initiativet til at det skulle reises et utvandrermonument for Sørlandet som et minne om utvandringa fra Aust- og Vest Agder. Under utvandrerfestivalen i 2002 ble monumentet avduket på torvet i Kvinesdal sentrum.  

  

I 1984 ble det stiftet en Sons of Norway lodge for kommunene Lyngdal og Kvinesdal. Lodgen fikk navnet ”Viking Lodge.” Etter hvert kom det også medlemmer fra kommunene Farsund, Flekkefjord og Hægebostad.

  

I 1996 arvet Kvinesdal kommune et hus av Judith Østebø som hadde bodd mesteparten av livet i USA. Betingelsen var at huset skulle brukes som utvandrermuseum.
Høsten 2003 fikk Viking Lodge tillatelse fra kommunen til å disponere huset for å bygge opp et utvandrermuseum for tadalafil Lister regionen. Under festivalen i 2005 ble Museet åpnet.

 

Sørlandet Utvandrersenter består av Viking Lodge Lyngdal Kvinesdal, Utvandrerfestivalen Kvinesdal, Utvandrermonumentet for Sørlandet og Lister Utvandrermuseum.

Utvandringen fra Norge til USA startet i 1825 da Cleng Person, sammen med 51 andre emigranter fra Rogaland reiste over med briggen Restaurasjonen. Dette ble starten på en folkevandring som skulle vare i150 år. Fra Agder fylkene på Sørlandet kom utvandringen tidlig i gang. Mens den avtok og stoppet opp i andre deler av landet i mellomkrigstiden, fortsatte utvandringen fra Agder fylkene etter 2. verdenskrig helt fram til 1970 årene. Det var spesielt i Kvinesdal og kommunene i vestre del av Vest Agder at utvandringen fortsatte. Flesteparten av de som utvandret før århundreskiftet bosatte seg i Midtvesten. De som utvandret etter 2. Verdenskrig slo seg stort sett ned i Brooklyn og ble en viktig del av den norske kolonien der. I 70-80 årene kom mange av disse tilbake til Norge. En undersøkelse på midten av 80 tallet viste at ca. 10 % av innbyggerne i Kvinesdal var amerikanske statsborgere. Dette er også trenden i andre kommuner i Agder fylkene. Den sterke utvandringen på Sørlandet har påvirket denne landsdelen sterkere enn andre deler av landet, både økonomisk kulturelt og sosialt. En kan fremdeles merke dette på språk, musikk, klesdrakt, personnavn og byggeskikk for å nevne noe. I en undersøkelse for noen år siden ble det påvist at 17 % av alle som hadde navnet Steven og Stanley her i landet bodde i Kvinesdal, mens kommunens andel av den norske befolkningen er på ca. 0,1% . Fremdeles reiser mange sørlendinger til USA for å besøke slekt og venner. Hvert år kommer det også mange norskamerikanere til Sørlandet av samme grunn. Kontakten mellom Sørlandet og det Norske Amerika er derfor meget sterk.
 

- Sist oppdatert: 26.06.2017 Aeston